Mind The Gap

Brobygger innen teknologi, akademia og samfunn


Hva gjør vi? ​

Vi jobber med å knytte sammen de forskjellige miljøene innen akademia, teknologi og samfunn for å kunne få til en tverrfaglig kunnskapsdeling på tvers av landegrenser og disipliner. Vi skal bidra til å gi informasjon om prosjekter og kunnskap som gjør oss alle bedre.


Bærekraftige mikrobedrifter

Mind the gap skal bidra til sysselsetting gjennom å etablere bærekraftige mikrobedrifter. Vi jobber med forretningsutvikling rundt konsepter, team og personer som har interesse og kompetanse innen nisjer som det er mulig å etablere seg innen. Mind the gap stiller med administrasjon og drift samt kontakter og lokaliteter gjennom partnerskap og avtaler som er eller blir opprettet som en del av prosjekt eller konsept.